Löpning, en sport för alla

Löpning är något som är en av de mest naturliga sakerna som finns för oss människor samt hos många andra varelser. Löpning är en form av att springa och rent evolutionärt har det varit avgörande att kunna ta sig från en fara för att kunna överleva. Människans tidiga förmåga att transportera sig långa distanser utan en alltför hög energiförbrukning har varit avgörande för att bli den art som dominerar denna planet. Detta då vi tidigt på så vis kunde förflytta oss mellan olika områden för att söka föda, sprida ut oss och föröka oss. 

Löpning som sport 

Löpning som sport är otroligt gammal. I de första daterade olympiska spelen från år 776 var den enda grenen männens löpning. Idag går det att tävla i alla möjliga typer av lopp. I Sverige är detta något som har blivit allt mer populärt. Några av de stora lopp som lockar många löpare är midnattsloppet, Stockholm marathon, Göteborgsvarvet, tomterallyt och Lidingöloppet för att nämna några. Även mer extremare varianter förekommer som ultravasan, där deltagarna springer hela vasaloppet. Iron man är en typ av utmaning som också på senare år lockat allt fler idrottsutövare.

spring är gammal sport

Där simmar deltagarna först 3,86 km för att sedan cykla 180,2 km innan de springer ett marathon på 42,2 km.  Att löpning har blivit så populärt beror dels på den pågående hälsotrend som är aktuell för tillfället. Medvetenhet om hälsorisker förknippade med att vara överviktig eller ha dålig kondition är vida känt. Och då fler i vår omgivning börjar ta tag i sina egna hälsoproblem följer flera med och det skapas en ny våg av löpare som ger sig ut i spåren. En stor fördel med löpning mot många andra former av träning är att den kräver ingen speciell utrustning. På sin höjd ett par bra skor. Det behövs ingen speciell bana eller hall för att gå ut och springa utan skogen eller kvarteret fungerar hur bra som helst. Beroende på ambitionsnivå så går det att variera intensiteten i löpningen. De som nyligen kommit igång kan springa i ett lugnt tempo på planmark. Andra som vill ha en större utmaning kan springa i terräng med många backar upp och ner. 

Hälsofördelar 

Löpning har påvisats ha många fördelar. Förutom att vara ett effektivt sätt att motverka övervikt så bidrar löpning till en förbättrad kondition. En förbättrad kondition innebär ett starkare hjärta vilket innebär ett längre och friskare liv. Löpning minskar dessutom stress. Stress är något som finns kvar från en tidigare del av vår evolution då en människa kunde behöva fly från direkt fara, till exempel ett rovdjur. Då sprang denna människa och efter att ha stannat utom fara minskade stressnivån. Idag utsätter vi oss för andra faror i form av deadlines, jobbiga samtal och 100 andra saker som helst skulle varit färdigt i förrgår. Genom att nyttja vår biologiska funktion och ta en löptur signalerar hjärnan till kroppen att faran är över och stressnivåerna sjunker. Detta skapar bättre förutsättningar för att hantera det som skapar stressen från första början. Löpning har även genom studier visat sig ha en positiv effekt mot depression. Så istället för att äta antidepressiva mediciner kan istället den deprimerade gå ut och springa ett par gånger i veckan. 

© 2021 eposkarta